Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים הרכב

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


מגיעה עם הילד שלי לחניון של בית

מגיעה עם הילד שלי לחניון של בית ספר חדש הייתה המולה ורעש מצטתי חניית נכה ורציתי להביא את הרכב השארתי את בני לדקה עם אדם זר וכשחזרתי עם הרכב הם לא היו שם אני מחפשת בוכה ואף אחד לא עוזר לי ואני מוצאת רק את התרופות שלו

חלמתי שחבר טוב שלי לקחת את הרכב

חלמתי שחבר טוב שלי לקחת את הרכב של אבא שלי הוא החזיר אותו הרוס אני בתגובה הרצתי אותו עד לבית בשקית אבנים והוא בתגובה הגיע אם סכין ודקר את גבי ומיד לאחר מכן שהבנתי שהוא דקר אותי אני הפלתי אותו על הרציפה ומיד לאחר מכן שאמא שלו ראית שאני מעליו והבן שלה למטה היא הגיע בשביל לגונן על הילד שלה ואני בתגובה דחפתי אותה ולקחתי את הסכין שעל גבי הבאתי לי דקירה בגוף ופשוט רציתי משם ?? !מה זה אומר ??

כל הלילה חיפשתי את האוטו בכל אזור

כל הלילה חיפשתי את האוטו בכל אזור המרכז איבדתי את הזכרון ולא הצלחתי למצוא את הרכב אם לקחתי או לא לקחתי אותו ואיפה החנתי אותו התקשרתי לחברה לבכות ךה שאיבדתי את הזיכרון אני לא מצליחה לזכור שום כל הזמן אמרתי איבדתי את הזכרון אני לא זוכרת כלום