Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים חדר

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


נתנו לי כסף כשכר טרחה הייתי צריכה

נתנו לי כסף כשכר טרחה הייתי צריכה להחזיר עודף 5 ₪ ולא מוצאת את הכסף זה ניתן לי על ידי אישה ובשטרות חיפשתי בחדרים ואחר כך הייתי בחוץ עם כמה אנשים והתחילה שריפה מלא עשן שחור ששרה את האנשים במקום

גבעה דשא לילה חושך אח אחי הקטן

גבעה דשא לילה חושך אח אחי הקטן בכיתי בכי עצב אימא רבה איתי חיבוק מחבקת את אחי הקטן גשם חלון מים בת-דודה חברה עליתי מדרגות חדר מקום מטר גשמים