Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים חתונה שלי

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חברה חלמה עליי שאני מתחתנתם חברה חלמה

חברה חלמה עליי שאני מתחתנתם חברה חלמה שהיא הגיע לחתונה שלי ואני אפילו לא לבשתי שמלת כלה אלא משהו פשוט ואפילו היא הגיע עם להוד פשוט ולא הרגישה מיח

חלמתי שאני מתחתנת עם ידיד קרוב אבל

חלמתי שאני מתחתנת עם ידיד קרוב אבל ההורים שלי לא באה הוא לחתונה שלי ורק אמא של ידיד שלי הגיעה והיא ההייתה כזאת מבואסת בחלום ואני רק בת 13 וכאילו גם חברה שליי ההייתה איתי ועם הידיד שלי