Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים עף

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי חלום שאני ברכב עים חבר והרחב

חלמתי חלום שאני ברכב עים חבר והרחב החליק ווהרכב עף לכיוון רכב אחר אבל אני יצאתי מהרכב שכביכול היה במקום שהייתי ברכב לפני שהוא עף וכשיצאתי לבדוק מה קורה עים הרכב הנפגע האדם שברכב שכביכול נפגע קלות פתח את המכסה מנוע שלו והיו שם הרבה ציציות קרועות ואני הייתי עים ציצית כמו שתמיד אני לובש והציציות שלי היו מחוץ לחולצה

חלמתי שאני עף בין צומת סגולה לצומת

חלמתי שאני עף בין צומת סגולה לצומת ירקונים , בעזרת הידיים שלי כמו מלאך (ממש עף בעזרת הידיים שלי ותוך כדי שאני עף אני דוחף את הידיים כדי לכוון ולדחוף קדימה) ואז אני רואה רכב שחולף בכביש ליד איפה שהיה חביב ,פתאוםאני נכנס לרכב כמו מלאך ורואה שיש ברכב שוטר שמנסה לפגוע בשתי אחים יתומים, השוטר שם אזיקים על האחים אבל כשהוא שם לב אליי עליי הוא לא הצליח להשים אזיקים כי בחלום הייתי מלאך כמו רוח שרואה אבל אי אפשר לגעת בה, השוטר מנסה להשים עליי אזיקים והוא לא מצליח הוא משתולל ואני רואה שהוא רוצה מסיבה כלשהי לפגוע באחים החתומים ואני תוקף את השוטר ומציל את האחים

חלמתי שאני עף בעזרת הידיים שלי כמו

חלמתי שאני עף בעזרת הידיים שלי כמו מלאך ואז אני נכנס לרכב שיש בו שוטר שמנסה לפגוע בשתי אחים יתומים, השוטר שם אזיקים על האחים ואבל עליי הוא לא הצליח להשים אזיקים כאשר השוטר מנסה להשים עליי אזיקים והוא לא מצליח הוא משתולל ואני תוקף את השוטר ומציל אותם