Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים פצע

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאני מתארגנת לאיזשהו אירוע משפחתי גדול

חלמתי שאני מתארגנת לאיזשהו אירוע משפחתי גדול ואז כשאני מורחת קרם על הפנים פתאום אני רואה פצע ממש בתוך אישון העין עצמו ואז פתאום הוא מתחיל לדמם מאוד וכל העין מלאה בדם( עין שמאל רק)

חלמתי שאני מתארגנת לאיזשהו אירוע משחפתי גדול

חלמתי שאני מתארגנת לאיזשהו אירוע משחפתי גדול ואז כשאני מורחת קרם על הפנים פתאום אני רואה פצע ממש בתוך אישון העין עצמו ואז פתאום הוא מתחיל לדמם מאוד וכל העין מלאה בדם( עין שמאל רק)