Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים צפרדע

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


רדפתי עם חברה בבית שהוא לא שלה

רדפתי עם חברה בבית שהוא לא שלה במציאות אבל היה שלה בחלום אחרי צפרדעים ואני והיא רדפנו אחרי צפרדע אחת ואז בסוף החלום אני מצאתי 2 צפרדעים ואז ראיתי מעיין קן של צפרדעים איזה עשרות כאלה והיו גם איזה כמה חתולים שישבו חיד הקן וישנו ואז אבא שלה הרים כל מני צפרדעים שהסתובבו בבית ואז הוא אמר זה בטח מהמזרקה בחוץ ואז התעוררתי