Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים רכב

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


עזבתי את אשתי בבית חולים וכשבאתי לרכב

עזבתי את אשתי בבית חולים וכשבאתי לרכב ראיתי שאין לי אפילו 5 שח לשלם חניה. בעל הכלב שלח אלי את הכלב שלו והכלב בא ותפס אותי ביד ואז בעל הכלב בא ושחרר את הכלב. התחלתי לבכות שאין לי כסף לחניה ובעל הכלב התחיל לבכות איתי