Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים רצח

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שרצחתי את חברה שלי וזה חברה

חלמתי שרצחתי את חברה שלי וזה חברה שאני אוהבת דווקא כאילו לא את הרגע שרצחתי אותה את הרגע שהיא מונחת על השולחן בבית הספר מולי מתה וחברים אחרים עזרו לי להסתיר ראיות אבל לפני זה הוצאנו לה איברים אין לי מושג למה זה היה מוזר מאוד וחברה קרובה אלייה מאוד אחר כך נכנסה לכיתה אחרי שהכל נקי וכאילו לא ראתה את הרצח או כלום אמרה לי ניקית עם אקונומיקה תנקי גם את התיק את הידיים ואת השולחן עם אקונומיקה והיא אמרה לי אף אחד לא צריך לדעת והיא אמרה לי כזה הייתה חולת נפש והרגה את עצמה כאילו היא אמרה לה ככה תגידי תאשימי אותה ... ואז היא סיפרה לי שהיא כאילו למה אתה הסיבה שהיא לא אוהבת אותה היא אמרה היא ביקשה ממני כסף את יודעת היא ביקשה ממני כסף כדי להיות איתנו בחבורה

חלמתי שרצחתי את חברה שלי וזה חברה

חלמתי שרצחתי את חברה שלי וזה חברה שאני אוהבת דווקא כאילו לא את הרגע שרצחתי אותה את הרגע שהיא מונחת על השולחן בבית-ספר מולי מתה וחברים אחרים עזרו לי להסתיר ראיות אבל לפני זה הוצאנו לה איברים אין לי מושג למה זה היה מוזר מאוד וחברה קרובה אלייה מאוד אחר כך נכנסה לכיתה אחרי שהכל נקי וכאילו לא ראתה את הרצח או כלום אמרה לי ניקית עם אקונומיקה תנקי גם את התיק את הידיים ואת השולחן עם אקונומיקה והיא אמרה לי אף אחד לא צריך לדעת והיא אמרה לי כזה הייתה חולת נפש והרגה את עצמה כאילו היא אמרה לה ככה תגידי תאשימי אותה ... ואז היא סיפרה לי שהיא כאילו למה אתה הסיבה שהיא לא אוהבת אותה היא אמרה היא ביקשה ממני כסף את יודעת היא ביקשה ממני כסף כדי להיות איתנו בחבורה

חלמתי שרצחתי את חברה שלי וזה חברה

חלמתי שרצחתי את חברה שלי וזה חברה שאני אוהבת דווקא כאילו לא את הרגע שרצחתי אותה את הרגע שהיא מונחת על השולחן בבית ספר מולי מתה וחברים אחרים עזרו לי להסתיר ראיות אבל לפני זה הוצאנו לה איברים אין לי מושג למה זה היה מוזר מאוד וחברה קרובה אלייה מאוד אחר כך נכנסה לכיתה אחרי שהכל נקי וכאילו לא ראתה את הרצח או כלום אמרה לי ניקית עם אקונומיקה תנקי גם את התיק את הידיים ואת השולחן עם אקונומיקה והיא אמרה לי אף אחד לא צריך לדעת והיא אמרה לי כזה הייתה חולת נפש והרגה את עצמה כאילו היא אמרה לה ככה תגידי תאשימי אותה ... ואז היא סיפרה לי שהיא כאילו למה אתה הסיבה שהיא לא אוהבת אותה היא אמרה היא ביקשה ממני כסף את יודעת היא ביקשה ממני כסף כדי להיות איתנו בחבורה

חלמתי על רצח שהלכתי לזרוק את הזבל

חלמתי על רצח שהלכתי לזרוק את הזבל בפח שליד הגן שעשועים שקרוב לבית שלי ושם ראיתי יד כרותה של השכנה שלי וזיהיתי לפי הציפורניים מיד היו שם המון ניידות ומשטרה וכולם ברחו כי אמרו שמסוכן שם ברחתי גם לכניסה התחתונה של הבניין שנמצא בין הבית שלי לגם שעשועים ומשם הגעתי לחניה ושם היו המון שוטרים ועצרתי לדבר איכשהו עם שוטרת אחת ואמרתי לה שלדעתי זאת השכנה שלי ומי יכל לעשות דבר כזה הייתי ממש בלחץ ואז גם באו הוריה של השכנה שלי ואמרו שאתמול הם רבו והיא הלכה מהבית ופתאום נכנסו שני אנשים שהיו מחופשים והם היו מסוכנים התחברתי שם וממש פחדתי כי הם יעלו לרצוח עוד אנשים ואז התעוררתי

חלמתי שמישהי עמדה מולי וניסתה לרצוח אותי

חלמתי שמישהי עמדה מולי וניסתה לרצוח אותי ואיך שהוא נעלמנו יחת לשניה ואני שמחתי ופתאום כל העולם נעשה חושך הפסקת חשמל ופתאום היא הופיעה מולי והצמידה לי משהו לדקור אותי לא ראיתי מהו המכשיר שהיה לה ואני עומדת ומתחננת שלא תירצח אותי והיה נידמה לי ששמעתי מישהו מסתובב בבית וניסיתי לקום ופחדתי