Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים איום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


הייאתי עם אנשים שאני לא מכירה בחדר

הייאתי עם אנשים שאני לא מכירה בחדר כנראה שהרגשתי איום ולקחתי סכין והרגתי איש שמן בדקירות רציתי לספר להורים שלי והם כבר ידעו מה שיקרה אמא אמרה לי שהוא הלך למשטרה והמשטרה מחפשת אותי לאחר מכן נכנסתי לבית דרך החלון טיפטף עלי דם מתיקרה וכשהסתכלתי למעלה ראיתי חתיכת בשר התחלתי לנקות את החתיכות עם נייר

הייתי עם אנשים שאני לא מכירה בחדר

הייתי עם אנשים שאני לא מכירה בחדר כנראה שהרגשתי איום ולקחתי סכין והרגתי איש שמן בדקירות רציתי לספר להורים שלי והם כבר ידעו מה שיקרה .. אמא אמרה לי שהוא הלך למשטרה והמשטרה מחפשת אותי... לאחר מכן נכנסתי לבית דרך החלון טיפטף עלי דם מתיקרה וכשהסתכלתי למעלה ראיתי חתיכת בשר התחלתי לנקות את החתיכות עם נייר

חלמתי שנזרקו שתי אבנים דרך החלון אל

חלמתי שנזרקו שתי אבנים דרך החלון אל תוך הבית לאחר מכן נקשו בדלת הסתכלתי בעינית וראיתי שתי דמויות מכוסות בצעיף על הפנים ואחד מהם נופף באקדח בעינית כאיום וכדי שאראה שם התעוררתי אודה לפירוש החלום

חלמתי שאמא שלי לקחה את הפוך שהיה

חלמתי שאמא שלי לקחה את הפוך שהיה על המיטה שלי ושמה מחוץ לחלון שיתאוורר מבלי לשאול אותי.כשראיתי זאת מאוד כעסתי וכתוצאה נכנסתי לחדר שלה והורדתי את המצעים שהיו מוצעים במיטה וזרקתי על הרצפה. היא באה אלי ואמרה שהיא מקווה שיבואיום ולא תראה אותי בבית הזה והתכוונה מכל הלב.הרגיש שהיא לא סבלה אותי