Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים חום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


הייתי באירוע משפחתי .. עמדתי ליד דודה

הייתי באירוע משפחתי .. עמדתי ליד דודה שלי לידינו הייתה עוד דודה עם הילד שלה היא משחקת איתו על הרצפה ואז הדודה שעומדת לידי שופכת מים על הרצפה בשביל להציק לדודה השנייה.. ואז הדודה השניה קמה והולכת ואז אני מתקדמת לכיוון השירותים וראיתי את אח של סבא שלי אומר לי שחבל שהדודה מתנהגת ככה וזה ייגמר רע ואז שמעתי פיצוצים שמגיעים מרחוק פיצוצי חשמל .. הרעש הולך ומתגבר ואז הרגשתי חום שמתחיל לעלות מהרגליים פיצוצים וצעקות .. אמרתי שמע ישראל והתעוררתי