Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים נופל

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


אני בתוך אניה גדולה מאוד שמיטלטלת בגלים

אני בתוך אניה גדולה מאוד שמיטלטלת בגלים גבוהים מאוד, נמצאת בסיפון העליון ומאבדת את האחיזה בבני הקטן. נופלת למים אבל מצליחה לחזור לאניה ואחרי הרבה זמן של האשמה עצמית ודאגות בני הקטן מצליח גם הוא לחזור לאניה.