Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים רב

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלום על קרב יריות אני נלחמת עם

חלום על קרב יריות אני נלחמת עם אחותי בקרב יריות ואז אני בורחת ממנה לרכבת ואז היא באה אחרי והיא יורה בי ברגל בכל הגוף ולא קורה לי כלום רק כאב לי

אני עליתי על הר עם ידיד איפה

אני עליתי על הר עם ידיד איפה שהיינו היה אור וחצי שני לא היה אור אנחנו הגענו להר ואני המשכתי פשוט ללכת והוא קפץ למטה ופתאום אני רואה איש עושה חימום ואז כוא הרביץ לבחורה ואז אני ישבתי על סלע בהר וגבר אחד בא לדחוף אותי למטה נבהלתי ופשוט קפצתי

אני עליתי על הר עם גבר איפה

אני עליתי על הר עם גבר איפה שהיינו היה אור וחצי שני לא היה אור אנחנו הגענו להר ואני המשכתי פשוט ללכת והוא קפץ למטה ופתאום אני רואה איש עושה חימום ואז כוא הרביץ לבחורה ואז אני ישבתי על סלע בהר וגבר אחד בא לדחוף אותי למטה נבהלתי ופשוט קפצתי