Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים חדר

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חמתי המתה הגיעה לדירה כביכול שלנו כולה

חמתי המתה הגיעה לדירה כביכול שלנו כולה חבלות והיא רוצה למכור את הדירה שלה ובעלי שכב לידה זה היה חדר גדול ,ואני אחזתי בתינוקת כביכול שלי וחיבקתי אותה