Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים חלמתי

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי על מציאת יהלומים בקרקע שבחדר שלי

חלמתי על מציאת יהלומים בקרקע שבחדר שלי ומצאתי שם גם מפתחות .היהלומים היו גדולים ויפים ואחרי שהוצאתי אותם החבאתי אותם וחלקתי את המידע עם מישפחתי על זה שמצאתי יהלומים.

חלמתי על אבא שלי פעם ראשונה שאני

חלמתי על אבא שלי פעם ראשונה שאני רואה אותו בחלום אחרי פטירתו ואני יודעת שהוא בחדר שלי ואני יושבת בסלון והגרוש שלי פתאום הופיע ורוצה לחבק אותי אני אומרת לו נראה לך אבא שלי תכף יצא ויראה אותנו הגרוש אומר הוא לא יראה הוא בחדר פתאום אבא שלי יוצא ורואה שהגרוש מחבק אותי אבא אומר כאילו בערבית איו המשך אחרי כן אני רואה את הגרוש ערום ובחלום אני אומרת לעצמי אך הוא נראה כמו זקן נהיה ועוד באותו הלילה הזה אני חולמת אני רואה את אמא שלי ואחותי מכניסות משהוא בתוך בגד ויוצאות בשעת שתיים בלילה אני שואלת לאן אתם הולכות הם יוצאות ולא עונות והגרוש עונה במקומם גם את הולכת לחברות שלך מה זה קשור ומתוך החלום חשבתי שלו רצו להגיד לי שכנראה האחיין של אמא שלי ששמו שמעון נפטר היה לי חלום בתוך חלום אני רואה את המשפחה של הגרוש בתוך מכונית ואחד מהם הגיס של הגרוש וגם הם לא רצו להגיד אבל אחות אחת באה מחבקת ונפרדת ממני ואומרת שהם נוסעים למרוקו ומנשקת אותי ועל כל המשפחה הזו אני לא מדברת איתם אחרי הגרושים שלי אבל ברכתי אותם תסעו בשלום ותחזרו בשלום

חלמתי על אבא שלי פעם ראשונה שאני

חלמתי על אבא שלי פעם ראשונה שאני רואה אותו בחלום אחרי פטירתו ואני יודעת שהוא בחדר שלי ואני יושבת בסלון והגרוש שלי פתאום הופיע ורוצה לחבק אותי אני אומרת לו נראה לך אבא שלי תכף יצא ויראה אותנו הגרוש אומר הוא לא יראה הוא בחדר פתאום אבא שלי יוצא ורואה שהגרוש מחבק אותי אבא אומר כאילו בערבית איוו