Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים מבחן

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאני עושה מבחן ואני מחזירה אותו

חלמתי שאני עושה מבחן ואני מחזירה אותו בלי לסיים את הכל.פתאום אני נזכרת שלא סיימתי ומבקשת אותו חזרה .תחילה הבוחנת לא רוצה להחזיר לי אבל כשאני אומרת לה שזה לא בסדר כי לא יצאתי מהחדר הבחינה היא מחזירה לי אבל אז אני לא מבינה את הכל וקשה לי לענות ולסיים אותו.