Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים נכשלתי

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


עכביש נכנס מתחת לעור הזרוע שלי ומאמציי

עכביש נכנס מתחת לעור הזרוע שלי ומאמציי להוציא אותו משם כמו שמוציאים חצ'קון- לא הצליחו. תחושה מאד לא נעימה. באותו זמן נגעלתי ממנו אבל התגברתי כדי להוציא אותו- אבל הגועל כנראה הפריע למאמציי להוציא אותו משם. החלום נגמר ללא פתרון- לא ברור שנכשלתי שהוא ברח עמוק יותר מתחת לעור שלי ולא ברור אם הצלחתי לרווחתי להוציאו החוצה... מה זה? סימן רע על משהו רע שעתיד לקרות? סמן מזהיר לגבי בעיה פיזית? לגבי אנשים חורשי רע?