Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים עף

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


אני מסתכלת למרחב הפתוח, וראה את מכות

אני מסתכלת למרחב הפתוח, וראה את מכות מצרים כמו מראה פסטוראלי, דם, צפרע, כינים, ערוב. במכתב ערוב ראיתי כמו נחיל מעופפים עף לקראתי, והתעוררתי מנשיקה של בן זוגי בשפתיי,

חלמתי שעקרב צהוב עף עליי אני מפיל

חלמתי שעקרב צהוב עף עליי אני מפיל אותו ושוב הוא חוזר ושוב אני מעיף אותו ממני וככה כמה פעמים ואז אני רואה קופסא של אוכל ואז שאני בא לאכול אני רואה נדל

חלמתי שיש מישהו זר בבית שכל הזמן

חלמתי שיש מישהו זר בבית שכל הזמן צופה בי שתפסתי אותו ושאלתי אותו מי אתה מה אתה רוצה ממני הוא חייך ולא ענה וברח דרך הדלת ואחרי כמה שניות עף אחריו עורב וייצא דרך החלון