Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים קפיצה

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


קפצתי על טרמפולינה היו שתי טרמפולינות ענקיות

קפצתי על טרמפולינה היו שתי טרמפולינות ענקיות והיו חוטים צבע צהוב ארוכים וגדולים וראיתי מישהו שאני אוהבת והוא קפץ על הטרמפולינה והחזיר ומשך את החבל הארוך והצהוב ואז הוא קם מהטרמפולינה ודיבר איתי הוא פנה אליי וחייך אלי בזמן שהוא מדבר איתי ודיברתי איתו גם וחייכתי ודיברנו כאילו אנחנו מכירים כאילו אנחנו חברים טובים ידידים טובים והוא לבש חולצה ארוכה צבע לבן ולא הרגשתי שאני אוהבת אותו לקפוץ קפצנו קפץ קפצתי חיוך חיוכים חייך חייכתי דיברנו שיחה נער קפיצה . טרמפולינה בחור נחמד טרמפולינה

גבר נער בחור בן זוג חלון צבע

גבר נער בחור בן זוג חלון צבע לבן רוח קרה ונעימה שמש וילונות צבע לבן קפיצה לקפוץ אהבה מאוהבת בית גרים ביחד חלון עם דלתות חלון גדול

זוג אני וחבר שלי בן זוג שלי

זוג אני וחבר שלי בן זוג שלי גרים ביחד באותו בית בית יפה גדול והיה חלון גדול פתוח למרפסת עם רוח חזקה והיה שמש ומצד אחד חבר שלי התעלם ממני בחלום והוא רצה לקפוץ מהחלון ואני עצרתי אותו ובכיתי וצעקתי לא אני לא אתן לו לקפוץ ואז הכול נעצר והחלום נגמר אה והרצפה למטה מבעד לחלון הייתה גבוהה מאוד והיו וילונות יפים לבנים ארוכים צבע לבן והחלון היה מאוד נקי וחלק שקוף והבן זוג שלי היה נראה מאוד אלגנטי ומסודר ונקי קפיצה לקפוץ