Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים איום

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי כי ילדתי נחטפה לצרפת ע"י גיסתי

חלמתי כי ילדתי נחטפה לצרפת ע"י גיסתי שהודיעה לי כי אחיה הוא האב אני הייתי בחו"ל .בחלום איימתי על גיסתי כי אם הילדה לא תחזור אחרוג את שני ילדיה . התקשרתי לשגרירות לעגו עלי ונראה כי האיום לא מטריד אותה

התגברות על סכנה, אבן גדולה שנופלת מהר

התגברות על סכנה, אבן גדולה שנופלת מהר שגם ככה עומד לקרוס ואני ניצבת מתחת ל-4 אבנים גדולות שיוצרות מקום מכסה... אני רצה מהמקום אחרי שאני מרגישה שאיום חלף ואני רואה שאני לבושה במדי חייל ומצדיעים לי.