Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים נחש

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


מנסה להרוג נחש בחלום מנסה להרוג אותו

מנסה להרוג נחש בחלום מנסה להרוג אותו עם מקל קצר בתוך המחסן זה היה בשעות הערב כל הזמן חשבתי שהוא יברח כי כבר יורד החושך ופתאום נדלק האור במחסן ואז קראתי אבא זה אתה והוא ענה כן פעם אחת וזהו יש לציין שבי נפטר .