Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים נפילה

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


נפילה של אדם קרוב, לאחר שטיפס למקום

נפילה של אדם קרוב, לאחר שטיפס למקום גבוה כדי להביא לי משהו נחוץ. הוא מעד נופל על הקרקע על גבו.צפיתי בנפילתו, הוא הזיז את רגלו נבהלתי מאד ואז התעוררתי.