Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים צבע צהוב

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


ילדים קטנים בן ובת שמרתי עליהם אחי

ילדים קטנים בן ובת שמרתי עליהם אחי הקטן בקבוק מים ספסל אחותי הגדולה נערים עם חולצות צבע כתום רוסים אוטובוס טיול גן ילדים מעון פעוטים פעוטות לחם בגטים לחם עם ממרח שוקולד אוכל רציתי להאכיל את הילדים ואז יצאנו והחזקתי עגלה וגם ספר של סרט יפה וראיתי חברים שהיו להם ספרים על השולחן נכנסנו לחדר חלל גדול אח שלי צבע לבן גדול וכולם היו בקבוצות היו חולצות צבע לבן צבע צהוב צבע כתום כיסאות טקס מורה תלמידים

ילדים קטנים בן ובת שמרתי עליהם אחי

ילדים קטנים בן ובת שמרתי עליהם אחי הקטן בקבוק מים ספסל אחותי הגדולה נערים עם חולצות צבע כתום רוסים אוטובוס טיול גן ילדים מעון פעוטים פעוטות לחם בגטים לחם עם ממרח שוקולד אוכל רציתי להאכיל את הילדים ואז יצאנו והחזקתי עגלה וגם ספר של סרט יפה וראיתי חברים שהיו להם ספרים על השולחן נכנסנו לחדג צבע לבן גדול וכולם היו בקבוצות היו חולצות צבע לבן צבע צהוב צבע כתום כיסאות טקס מורה תלמידים

קפצתי על טרמפולינה היו שתי טרמפולינות ענקיות

קפצתי על טרמפולינה היו שתי טרמפולינות ענקיות והיו חוטים צבע צהוב ארוכים וגדולים וראיתי מישהו שאני אוהבת והוא קפץ על הטרמפולינה והחזיר ומשך את החבל הארוך והצהוב ואז הוא קם מהטרמפולינה ודיבר איתי הוא פנה אליי וחייך אלי בזמן שהוא מדבר איתי ודיברתי איתו גם וחייכתי ודיברנו כאילו אנחנו מכירים כאילו אנחנו חברים טובים ידידים טובים והוא לבש חולצה ארוכה צבע לבן ולא הרגשתי שאני אוהבת אותו לקפוץ קפצנו קפץ קפצתי חיוך חיוכים חייך חייכתי דיברנו שיחה נער קפיצה . טרמפולינה בחור נחמד טרמפולינה

קפצתי על טרמפולינה היו שתי טרמפולינות ענקיות

קפצתי על טרמפולינה היו שתי טרמפולינות ענקיות והיו חוטים צבע צהוב ארוכים וגדולים וראיתי מישהו שאני אוהבת והוא קפץ על הטרמפולינה והחזיר ומשך את החבל הארוך והצהוב ואז הוא קם מהטרמפולינה ודיבר איתי הוא פנה אליי וחייך אלי בזמן שהוא מדבר איתי ודיברתי איתו גם וחייכתי ודיברנו כאילו אנחנו מכירים כאילו אנחנו חברים טובים ידידים טובים והוא לבש חולצה ארוכה צבע לבן ולא הרגשתי שאני אוהבת אותו לקפוץ קפצנו קפץ קפצתי חיוך חיוכים חייך חייכתי דיברנו שיחה נער בחור נחמד

קפצתי על טרמפולינה היו שתי טרמפולינות ענקיות

קפצתי על טרמפולינה היו שתי טרמפולינות ענקיות והיו חוטים צבע צהוב ארוכים וגדולים וראיתי מישהו שאני אוהבת והוא קפץ על הטרמפולינה והחזיר ומשך את החבל הארוך והצהוב ואז הוא קם מהטרמפולינה ודיבר איתי הוא פנה אליי וחייך אלי בזמן שהוא מדבר איתי ודיברתי איתו גם וחייכתי ודיברנו כאילו אנחנו מכירים כאילו אנחנו חברים טובים ידידים טובים והוא לבש חולצה ארוכה צבע לבן ולא הרגשתי שאני אוהבת אותו

בית ספר במקיף בחטיבת חטיבת ביניים רדיו

בית ספר במקיף בחטיבת חטיבת ביניים רדיו זמר מפורסם נער חיבקתי אותו חיבוק מעריצה ביקשתי להצטלם איתו לעשות לצלם תמונה ביחד בת-דודה שלי צילמה אותנו. אחר כך הוא בא להיכנס לאוטו למכונית שלו והדלתות של המכונית נפתחו ואז עברו אנשים עם ספרים ספר תורה וגלימה על אחד מהם צבע צהוב צבע לבן היה כבר ערב מכונית אוטו כיפה על הראש

בית ספר במקיף בחטיבת חטיבת ביניים רדיו

בית ספר במקיף בחטיבת חטיבת ביניים רדיו זמר מפורסם נער חיבקתי אותו חיבוק מעריצה ביקשתי להצטלם איתו לעשות לצלם תמונה ביחד בת-דודה שלי צילמה אותנו. אחר כך הוא בא להיכנס לאוטו למכונית שלו והדלתות של המכונית נפתחו ואז עברו אנשים עם ספרים ספר תורה וגלימה על אחד מהם צבע צהוב צבע לבן היה כבר ערב מכונית אוטו צבע אפור