Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים תינוק

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאני חוצה כביש ומרימה בידיים תינוק

חלמתי שאני חוצה כביש ומרימה בידיים תינוק ומגיעה לרכב ויש ליד הרכב שלולית ובאה להיכנס לרכב דורכת על השילולית ואני טובעת בתוכה עמוק ומרימה את התינוק למעלה שלו יטבע איתי

שידיד שאני מאוהבת בו בא לבית ספר

שידיד שאני מאוהבת בו בא לבית ספר שלי ונישקתי אותו בלחי מלא והוא אמר לי חיים שלי מה איתך והוא בא עם לול ובתוך תינוקת והוא שם אותה בחדר עם מלא תינוקות וירדנו לחצר והמורה שלי צעקה על ידיד שלי שאני מאוהבת בי