Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים חברים

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


החלום בקיצור כי אני לא זוכר הרבה:

החלום בקיצור כי אני לא זוכר הרבה: אני נוסע לחוץ לארץ לא זוכר למה לא זוכר עם מי ובאחד הימים נסעתי עם אחד החברים שם באוטו וראיתי מטוס שמתרסק ביער ועולה באש אני לא מספר לאף אחד שראיתי את זה וחוזר לארץ ואז אמא שלי שואלת אותי אם הייתי קרוב לאירוע ואמרתי שראיתי את זה בעיניים ואז אני מתחיל לפתח את הפוסט טראומה שיש לאבא שלי ומתחיל להיות כמוהו ואז אני מחליט לספר לשחר מה אני מרגיש ושחר מתעלם ממני ממש ואני ניהיה יותר גרוע ובסוף אני מחליט לספר להורים שלי

החלום בקיצור כי אני לא זוכר הרבה:

החלום בקיצור כי אני לא זוכר הרבה: אני נוסע לחול לא זוכר למה לא זוכר עם מי ובאחד הימים נסעתי עם אחד החברים שם באוטו וראיתי מטוס שמתרסק ביער ועולה באש אני לא מספר לאף אחד שראיתי את זה וחוזר לארץ ואז אמא שלי שואלת אותי אם הייתי קרוב לאירוע ואמרתי שראיתי את זה בעיניים ואז אני מתחיל לפתח את הפוסט טראומה שיש לאבא שלי ומתחיל להיות כמוהו ואז אני מחליט לספר לשחר מה אני מרגיש ושחר מתעלם ממני ממש ואני ניהיה יותר גרוע ובסוף אני מחליט לספר להורים שלי

חלמתי על מפגש חברים ותיקים מהעבר בכנס

חלמתי על מפגש חברים ותיקים מהעבר בכנס ,ואחד החברים אמר שכיום הוא עובד בנק והייתה לו מזוודה מלאה בטבעות שוקולד אכותיים והוא נתן לי אחד והיה מתוק מאוד ,ואז נתנו לכולנו כיפה לבנה ואמרו שיש מינחה והייתי באמצע העבודה ורציתי לוודא שאני יכול להתפלל עם החברים ופגשתי שם חברה שוטרת שאמרה שהיא עוברת לצפון

חלמתי חלום שקבוצה של ערבים רודפת אחריי

חלמתי חלום שקבוצה של ערבים רודפת אחריי ואחרי חברים שלי ואני נורא נלחצת היה להם נשק ומרוב לחץ ובהלה רצתי נורא מהר עד שראיתי אדם זר שהיה לו נשק והוא עזר לי וירה בהם