Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים תפוחי אדמה

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


הזמנתי לארוחת אנשים כבר הגיעו והאוכל לא

הזמנתי לארוחת אנשים כבר הגיעו והאוכל לא מוכן. הם מחכים ואני מהר מכינה אך חסרים מרכיבים. אני רוצה להכין תפוחי אדמה אבל אין לי אז רוצה להכין אורז במקום ואין לי

התנדבתי במחקר אשר בו נצטרכתי לנקות שירותים

התנדבתי במחקר אשר בו נצטרכתי לנקות שירותים וכיור חדר שירותים ולקלף תפוחי אדמה ולאסוף תפוחי אדמה ממשפחות ואנשים אחרים במושב ולתת להם את תפוחי האדמה הקלופים שאני קילפתי