Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים ודם

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


עלי לרכב על תאו, אחד ענק אשר

עלי לרכב על תאו, אחד ענק אשר ראיתי אותו קודם לכן עומד על גבעה. שיערו רב וצבעו לבן אפור לא זוכר את הסיבה לרכיבה. אני מאוד מפחד, תלמיד שלי לשעבר מוביל אותי אליו ומסביר לי שעלי להחליט אם אני מעז או לא. אם כן אז עלי להתקדם קדימה ללא פחד וללא חרטה, אם לא אז לוותר עכשיו. אני מחליט לא לוותר ומתחיל ללכת לכיוון התאו, רגלי רועדות. התעוררתי.