Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים אגוזים

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


הגעתי לביתו של בעלי שאנחנו לא בקשר

הגעתי לביתו של בעלי שאנחנו לא בקשר כי הוא מסרב להתקשר אלי. והילדים שלו כיבדו אותי באגוזים ושקדים ובחרתי לקחת בוטן אחד, כשניכנסתי לחדר שלו ראיתי שיש על המיטה מצעים חדשים שאני לא מכירה.התלוצצתי אבל גם מותך כעס משכחתי לו בשיער בשני ידיים

הגעתי לביתו של בעלי שאנחנו לא בקשר

הגעתי לביתו של בעלי שאנחנו לא בקשר והילדים שלו כיבדו אותי באגוזים ושקדים ובחרתי לקחת בוטן אחד, כשניכנסתי לחדר שלו ראיתי שיש על המיטה מצעים חדשים שאני לא מכירה.התלוצצתי אבל גם מותך כעס משכחתי לו בשיער בשני ידיים

הגעתי לביתו של בעלי שאנחנו לא בקשר

הגעתי לביתו של בעלי שאנחנו לא בקשר הילדים כיבדו אותי באגוזים ושקדים ובלרתי לקחת בוטן, כשניכנסתי לחדר שלו התלוצצתי אבל גם מותך כעס משכחתי לו בשיער בשני ידיים

עץ אגוזים הינו כמה בני מי שפחה

עץ אגוזים הינו כמה בני מי שפחה שלו מיסדדר ים איתי באיזה שכונה עברו שם כמה בחורות ערביות עם גלביה בראש. היא ניסתה עם מקל להפיל אגוז פיקו מי העץ העץ התנער אבל לא נפל לה אגוז