Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים אוצר

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאני עוברת ברחוב ורואה משהו עטוף

חלמתי שאני עוברת ברחוב ורואה משהו עטוף וסגור מונת על וגם עוד דבר עטוף אני חושבת שיש שם אוצר אני מרימה אחד מהם ופותחת לראות מה מצאתי ואז אני רואה תינוק שרק נולד מת בפנים ואז אני מניחההספסל אותו בחזרה על הספסל והולכת משם

חלמתי על שאני עולה לאוטובוס והנהג שואל

חלמתי על שאני עולה לאוטובוס והנהג שואל קוראים לך נועה נכון אני עונה לו כן והוא מתחיל לנסוע ואז אני אומרת לו משהו והוא מתחיל לכעוס אליי ואז אוצר את האוטובוס מרים אותי ומוריד אותי מהאוטובוס שלו ואנחנו רבים ומרגישה בחלום שהיה לי משיכה אליו כל שהוא והוא משאיר אותי במקום שאני לא מכירה ונוסע ואני מנסה לעלות לאוטובוס אחר ופתאום אני קולטת שאיבדתי את התיק שלי אין לי כסף ויורדת ומנסה ליצור קשר עם בן זוגי בטלפון שהיא זרוקה על הרצפה אך אני מבינה שהיא לא עובדת

חלמתי על שאני עולה לאוטובוס והנהג שואל

חלמתי על שאני עולה לאוטובוס והנהג שואל קוראים לך נועה נכון אני עונה לו כן והוא מתחיל לנסוע ואז אני אומרת לו משהו והוא מתחיל לכעוס אליי ואז אוצר את האוטובוס מרים אותי ומוריד אותי מהאוטובוס שלו ואנחנו רבים ומרגישה בחלום שהיה לי משיכה אליו כל שהוא והוא משאיר אותי במקום שאני לא מכירה ונוסע ואני מנסה לעלות לאוטובוס אחר ופתאום אני קולטת שאיבדתי את התיק שלי אין לי כסף ויורדת ומנסה ליצור קשר עם בן זוגי בטלפון שהיא זרוקה על הרצפה אך אני מבינה שהיא לא עובדת .

זכיתי בלוטו בסכום של 110.000₪שלחו לבנק ואמרו

זכיתי בלוטו בסכום של 110.000₪שלחו לבנק ואמרו מחכים לי כי הוא עומד להסגר בזמן ההמתנה לכסף בא הבן שלי מגיש לי 3 ורדים אדומים איך שהוא אמא שלי נכנסה לחלום למנוע שריפה שלא תפגע בי ובדיה בא אשה אחרת והאוצר רב מעיה את האש עם היד שבוערת את האש בצידה