Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים אני עולה על סולם שחלק מידיותיו שבורות ומנסה לעשות את התרגיל שהרגליים תפוסות מידיותיו של הסולם והראש למטה

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום