Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים אקדח

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי על אני מתכוננת בעבודה לנשף ריקודים,

חלמתי על אני מתכוננת בעבודה לנשף ריקודים, מחלקים לעובדות שמלות בצבע זהב ומסדרים אותנו להיות יפות ואמרו שיעשו סרט לנו יפה. באותו יום אחותי באה להתנקם שהרבה זמן לא בקשר, באה לעבודה ומביאה אקדח לייזר ושורפת אותי עם זה ועושה לי חור באצבע ועוד כמה פגיעות, שוטר מגיע ואני אומרת עזוב אל תעצור אותה. ואחרי שראיתי את הנזקים התחרטתי בליבי וקודם לכן התקשרתי לאחי הגדול וסיפרתי לו ששלח רוצחת, שתק ולא אמר כלום.

חלמתי על אני מתכוננת בעבודה לנשף ריקודים,

חלמתי על אני מתכוננת בעבודה לנשף ריקודים, מחלקים לעובדות שמלות בצבע זהב ומסדרים אותנו להיות יפות ואמרו שיעשו סרט לנו יפה. באותו יום אחותי שהרבה זמן לא בקשר, באה לעבודה ומביאה אקדח לייזר ושורפת אותי עם זה ועושה לי חור באצבע ועוד כמה פגיעות, שוטר מגיע ואני אומרת עזוב אל תעצור אותה. ואחרי שראיתי את הנזקים התחרטתי בליבי וקודם לכן התקשרתי לאחי הגדול וסיפרתי לו ששלח רוצחת, שתק ולא אמר כלום.

רצח של אישה שאני לא מכירה והייתי

רצח של אישה שאני לא מכירה והייתי עדה לרצח עם אמא שלי ואז רצחו גם את אמא שלי ובאו לרצוח גם אותי אבל לקחתי את האקדח ויריתי בחמישה אנשים בכיתי

רצח של אישה שאני לא מכירה והייתי

רצח של אישה שאני לא מכירה והייתי עדה לרצח עם אמא שלי ואז רצחו גם את אמא שלי ובאו לרצוח גם אותי אבל לקחתי את האקדח ויריתי בשני אנשים בכיתי

חלמתי אל כמה חברה שממש הציקו לי,בחלום

חלמתי אל כמה חברה שממש הציקו לי,בחלום אני באל תפקיד,יאנו מין אחראי כזה.והם פשוט באים ומציקים לנו,אני מנסה להרגיעה אותם אבל הם לא עוצרים,ואני הייתי עם אקדח גלוק של העבודה.בסוף שלפתי את האקדח ואזהרתי אותם ועדיין התרבו לתקוף אותי,בסוף יריתי בכל אחד ברגל ואשתי צעקה אמרה לי לא באקדח פחדו שלא אסתבח.