Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים גל

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


ילד שאהבתי פעם והיינו מדברים המון הכניס

ילד שאהבתי פעם והיינו מדברים המון הכניס את הראש שלי ושלו לתוך שקית והתגלגלנו ברצפה מחוץ לבית הספר אחרי זה חשבתי שזה ילד אחר ואמרתי לו תראה את הפרצוף שלך והוא ברח ואמר לי בואי לשם ואז שהאתי ללכת ראיתי את הילד שחשבתי שזה הוא והבנתי שזה מישהו אחר ובא עוד ילד ואמר לי שהילד שעשה לי את זה ואני מתאימים ואנחנו זה אהבת אמת . אחרי שאמרו לי את כל הדברים האלה הלכתי לחפש אותו בבית ספר ואז מצאתי אותו בספרייה באתי לשבת

בעלי החנה את הרכב שלו (בחלום רכב

בעלי החנה את הרכב שלו (בחלום רכב ישן) ובבוקר שקמנו ראינו שהרכב שקוע כולו במים ורק הגג גלוי בעלי קפץ על הגג על מנת לנסות להכנס לרכב והחליק למים. ראיתי אותו שוקע מתחת למים צעקתי לעזרה ומישהו לידי שלח את ידו והוציא אותו מן המים. התעוררתי.