Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים גל

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


אני הולכת עם שתי חברות שלי ואז

אני הולכת עם שתי חברות שלי ואז פתאום אני ראיתי את ידיד ממש טוב שלי ששנים לא ראיתי ופתאום בחלום אנחנו הולכים לחנות גלידה ואני והוא חשבנו אותו הדבר ברמה מוזרה לגמרי וישבנו שמה הם הזמינו גלידה ואז בסוף אני לא רציתי והלכתי ואז הוא בא אחרי

בנזוג שלי בא אלי ואומר שאנחנו צריכים

בנזוג שלי בא אלי ואומר שאנחנו צריכים לאמץ ילדה או ילדה מאישה שטוענת שהילד או הילדה של בנזוג שלי ,הוא נאמן לי ולא יכול להסביר איך הילד הזה שלו . הילד צריך להיוולד בעוד כמה ימים ואני מסכימה ופתעום מגלה שאין לי חלב בשביל להכיל אותו או אותה .