Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים גניבת תיק

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


גניבת תיק באיזה כנס, או מפגש בקופ'ח,

גניבת תיק באיזה כנס, או מפגש בקופ'ח, היינו קבוצה גדולה, והתיק היה לידי, ופתאום אני מגלה שהוא נעלם, אני נכנסת ללחץ, שואלת את האנשים שהיו איתי, נכנסת לקופ' ח, וגם שם שואלת ונכנסת ממש ללחץ, שמחה שהתעוררתי ומגלה שזה רק חלום...