Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים דם בעיניים

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאחותי הגיע אלי ואמרה לי אני

חלמתי שאחותי הגיע אלי ואמרה לי אני צריכה לאמר לך מה עבר עלי ובמקביל ראיתי בריצפנ סוג של אוכל בהיר שאוכלים אותו ואני לא רואה מי אוכל ואז אני רואה את בעלי עם דם בעיניים ונבהלתי בעלי העיר איתי ואמר שצעקתי