Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים האבא

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


מחזיקה תינוק שלא שלי, הוא מחייך אליי

מחזיקה תינוק שלא שלי, הוא מחייך אליי ואני מרגישה הכי שמחה ומאושרת בעולם, ששום דבר לא קיים חוץ ממנו עוברת עם האמא והאבא שזה מישהו שיצאתי איתו לאילת לגדל את התינוק

מחזיקה תינוק שלא שלי, הוא מחייך אליי

מחזיקה תינוק שלא שלי, הוא מחייך אליי ואני מרגישה הכי שמחה ומאושרת בעולם, ששום דבר לא קיים חוץ ממנו עוברת עם האמא והאבא שזה מישהו שיצאתי איתו לאילת לגדל את התינוק

שהאבא המת של חברה שלי כועס עליה

שהאבא המת של חברה שלי כועס עליה ואני הסכמתי איתו. לאחר מכן רצנו לבית כנסת והיא כיסה עליי ובכיתי שתאמין לי שלא סיפרתי לו כלום