Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים הפרדס

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


הייתי בסירה ואז הייתי ליד ילדה שאני

הייתי בסירה ואז הייתי ליד ילדה שאני מכיר ולאחר מכן הרגשתי שהיא מאוכזת ממני ושאלתי ילד שבחיים לא ראיתי למה גרמתי לה להיות עצובה והוא אמר לי נאצים לאחר מכן הרגשתי רע ובסוף הלכתי בין הפרדסים וכשחציתי כביש מסוכן המורה שלי בדיוק עצרה ושאלה אותי למה אני עושה את זה ושזה מסוכן לעבור את הכביש