Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים ויברטור

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


ת. אשה שלטה בקבוצה של נשים ואני

ת. אשה שלטה בקבוצה של נשים ואני ביניהן והייתה מתעללת בנו בכך שהייתה מכניסה לנו דרך אברי המין עד לבטן מוט מתכת שלא דומה לויברטור בכל צורה, מוט ארוך שבמרכזו סליל חשמלי, והייתה מחברת את זה לחשמל ומחשמלת אותנו בתוך הבטן. לא ממיתה, רק מכאיבה.

ת. אשה שלטה בקבוצה של נשים ואני

ת. אשה שלטה בקבוצה של נשים ואני ביניהן והייתה מתעללת בנו בכך שהייתה מכניסה לנו דרך אברי המין עד לבטן מוט מתכת שלא דומה לויברטור בכל צורה, מוט ארוך שבמרכזו סליל חשמלי, והייתה מחברת את זה לחשמל ומחשמלת אותנו בתוך הבטן. לא ממיתה, רק מכאיבה.