Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים חולצה סגולה

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכן

קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכן הלכתי ברחוב ואדם עם חולצה סגולה צעק לי מרכבו שאביא לו את הפלאפון שלי והוא יחזיר לי אותו מחר. ואז האדם יצא מהאוטו כדי לקחת את הפלאפון, נבהלתי וברחתי. ראיתי את סבתא שלי ונכנסתי למעלית. לחצנו על קומה 2 ומהעלית עלתה לאט מאוד, נתקעה. ואז הבחנתי שהאקדח לא בכיס שלי, נבהלתי לרגע וחיפשתי אותו. מצאתי אותו על שטיח אדום במעלית, נרגעתי והחזרתי אותו לכיס.

קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכן

קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכן הלכתי ברחוב ואדם עם חולצה סגולה צעק לי מרכבו שאביא לו את הפלאפון שלי והוא יחזיר לי אותו מחר. ואז האדם יצא מהאוטו כדי לקחת את הפלאפון, נבהלתי וברחתי. ראיתי את סבתא שלי ונכנסתי למעלית. לחצנו על קומה 2 ומהעלית עלתה לאט מאוד, נתקעה. ואז הבחנתי שהאקדח לא בכיס שלי, נבהלתי לרגע וחיפשתי אותו. מצאתי אותו על הרצפה במעלית, נרגעתי והחזרתי אותו לכיס.

קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכן

קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכן אדם עם חולצה סגולה ביקש את הפלאפון שלי ואמר לי באיום שהוא יחזיר לי אותו מחר ורץ אחריי. ברחתי למעלית והיא נתקעה על קומה 2, לפתע האקדח לא היה בכיסי, נבהלתי ומצאתי אותו על הרצפה.

קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכן

קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכן אדם עם חולצה סגולה ביקש את טלפון הנייד שלי ואמר שהוא יחזיר לי אותו מחר ורץ אחריי. ברחתי למעלית והיא נתקעה על קומה 2, לפתע האקדח לא היה בכיסי, נבהלתי ומצאתי אותו על הרצפה.

קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכ

קיבלתי אקדח ושמתי אותו בכיס, לאחר מכ אדם עם חולצה סגולה ביקש את הטלפון שלי ורץ אחריי, ברחתי למעלית והיא נתקעה, לפתע האקדח לא היה בכיסי ומצאתי אותו על הרצפה.