Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים טורנדו

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאני נמצאת באי עם בן זוגי

חלמתי שאני נמצאת באי עם בן זוגי ולפתע אנחנו רואים טורנדו מתקרב אלינו במהירות נלחצים נורא ואני אומרת לו לברוח ולבסוף אנחנו ניצלים מהטורנדו

שתי סופות טורנדו ענקיות מאוד והייתה הרגשה

שתי סופות טורנדו ענקיות מאוד והייתה הרגשה של פחד שיהרוס את הבית של ההורים. קראתי להורים ולאחים להיכנס הביתה ולשים חגורה ולהיכנס מתחת למיטה, בהתחלה לא הקשיבו לי אבל צעקתי עליהם ועשו מה שאמרתי. בסוף הטורנדו הענקי עבר ממש ליד הבית אל שום דבר לא נהרס. ואנשים עברו ליד הבית שפתאום הפך לרכב ורצו לתת אותי וההכנה שלי מהאסון כדוגמה לאחרים בבך שאעבור שוב ליד הטורנדו אך לא הסכמתי וצעקתי שזה סכנת חיים.