Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים לא מוצא את הרכב

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


אני יוצא בבוקר מהבית ולא מוצא את

אני יוצא בבוקר מהבית ולא מוצא את הרכב שלי. אני מחפש ולאמוצא איפה החנתי את רכבי. הרבה אנשים מבקשים שאקח אותם עם הרכב ואני אומר להם שאני לא מוצא את הרכב. הם צוחקים והולכים.