Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים לטבוע

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


בריכה מלוכלכת מים ירוקים ילדה קופצת לבריכה

בריכה מלוכלכת מים ירוקים ילדה קופצת לבריכה מתחילה לטבוע ואני קופצת אחריה להצילה כוסות לבנות שצפות בתוך בריכת המים ומתמלאות במי הבריכה דוב אשר מנסה לתקוף אותי כלב שלי אשר תוקף את הדוב לבקשתי מנצח אותו אך חוזר פגוע ומדמם בית רעוע וישן בעל 2 קומות שהכלב שלי מנסה להכנס אליו ולא מצליח לאחר תקיפת הדוב יער גדול ושחור מסביב לבית

חלמתי שירו בחבר שלי הוא נשאר חי

חלמתי שירו בחבר שלי הוא נשאר חי היה באגם לטבוע אני הייתי שם ואמרתי לו שישחה אלי והוא פשוט שחה ועד שיצא מהבריכה ואז שהוא יצא הוא חיבק אותי

חלמתי שירו בחבר שלי הוא נשאר חי

חלמתי שירו בחבר שלי הוא נשאר חי היה באגם והוא התחיל לטבוע אני הייתי שם ואמרתי לו שישחה אלי והוא פשוט שחה ועד שיצא מהבריכה ואז שהוא יצא הוא חיבק אותי ובכיתי ולקחתי אותו לבית חולים