Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים מבחן

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


אני נוסעת לחברה שלי שאני לא אמורה

אני נוסעת לחברה שלי שאני לא אמורה להיפגש איתה ונזכרת שהייתי צריכה ללכת לעבודה ובמקום זה נסעתי ללימודים לעשית מבחן ושסיימתי נסעתי לעבודה והגעתי באיחור לעבודה והמנהלת לא הסכימה להכניס אותי למשמרת והגיע למשמרת חבר טוב שלי כבר עזב את העבודה

במציאות יש מבחן מאוד חשוב שאני צריכה

במציאות יש מבחן מאוד חשוב שאני צריכה לעבור ואף אחד בכיתה שלי לא הצליח אתמול חלמתי שאני לא מצליחה לעבור אותו והיום חלמתי שאני לא מצליחה לעבור אותו בחלום הראשון לא הספקתי לסיים את המבחן בחלום השני קראתי את השאלה הראשונה ורציתי שחברה שלי תעזור לי כי היא עברה אותו( במציאות)