Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים מוציאה ילדה מהמים

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת בין

חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת בין אורחים ופתאום הכלה רצה לכיוון הבריכה ואני צועקת לה על תכנסי לבריכה וגם החתן צועק לה לא היכנס לבריכה והיא נכנסת וצוללת מוציאה ילדה מהמים היא הופכת אותה אני רואה שזה הבת שלי והיא ניראת מתה

חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת בין

חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת בין אורחים ופתאום הכלה רצה לכיוון הבריכה ואני צועקת לה על תכנסי לבריכה וגם החתן צועק לה לא היכנס לבריכה והיא נכנסת וצוללת מוציאה ילדה מהמים והיא הופכת אותה ואני רואה שזה הבת שלי שטבעה והיא ניראת מתה ואני צועקת

חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת בין

חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת בין אורחים ופתאום הכלה רצה לכיוון הבריכה ואני צועקת לה על תכנסי לבריכה וגם החתן צועק לה לא היכנס לבריכה והיא נכנסת וצוללת מוציאה ילדה מהמים והיא הופכת אותה ואני רואה שזה הבת שלי שטבעה והיא מושמטת ואני צועקת

חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת בין

חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת בין אורחים ופתאום הכלה רצה לכיוון הבריכה ואני צועקת לה על תכנסי לבריכה וגם החתן צועק לה לא היכנס לבריכה והיא נכנסת וצוללת מוציאה ילדה מהמים והיא הופכת אותה ואני רואה שזה הבת שלי שטבעה והיא מושמטת

חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת ופתאום

חלמתי שאנחנו בחתונה משפחתית אני מסתובבת ופתאום הכלה רצה לכיוון הבריכה ואני צועקת לה על תכנסי וגם החתן והיא נכנסת וצוללת מוציאה ילדה מהמים והיא הופכת אותה ואני רואה שזה הבת שלי שטבעה