Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים משוגע

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


מגיע מקום יפה נכנס לשם אוהב את

מגיע מקום יפה נכנס לשם אוהב את המקום ואז אני נלכד בית משוגעים על ידי אנשים רעים כל הזמן מנסה בריחה אבל אז כל הזמן מחזירים אותי כלא ואז אני מצליח שבירת קיר עד שהצלחתי לברוח אני רואה את חבר הכי טוב שלי נכנס למקום הזה כמוני אבל לא עושה כלום בורח הרחק מן המקום אבל אז תופסים אותי בסוף ואז מותר לנו פתאום לצאת מן התא קריאה ספר אז אני נשאר תקוע לכל החיים

מגיע למקום יפה נכנס לשם אוהב את

מגיע למקום יפה נכנס לשם אוהב את המקום ואז אני נלכד בבית משוגעים על ידי אנשים רעים כל הזמן מנסה לברוח אבל אז כל הזמן מחזירים אותי לכלא ואז אני מצליח לשבור קיר עד שהצלחתי לברוח אני רואה את החבר הכי טוב שלי נכנס למקום הזה כמוני אבל לא עושה כלום בורח הרחק מן המקום אבל אז תופסים אותי בסוף ואז מותר לנו פתאום לצאת מן התא ולקרוא ספרים אז אני נשאר תקוע לכל החיים