Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים נחל מים

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאני הולכת עם חברה והילדים יחד

חלמתי שאני הולכת עם חברה והילדים יחד לטייל במערה בגלל שהיא רצתה להראות לילדה שלה את המערה כשביקשתי לצאת מהמערה כי מסוכן הבת שלי מעדה נכנסה למין נחל מים ומייד הושטתי אותה ביידי והובלתי אותה החוצה הילדים כולם היו בחוץ ואז אני רואה שיש בידי בובה ולא הבת שלי בידי. פתאום כאילו שעיני רואות כי הילדה נמצאת בתוך כלוב בתוך המערה עם ערבים שדורשים כופר ושלחו לי למייל. ובמקביל שוטרים הגיעו ובדקו את המערה ואומרים לי כי אין אף אחד במערה ואני רבה איתם.שהילדה שלי שם. אז אני בסוך נכנסתי לחפש את הילדה שלי למרו. שאמרו לי שאין שם דבר . ואז אני מגלה את הבת שלי בתול כלוב אם עוד ילדים וערבים מבקשים כופר. אני מוציאה והיא לא מדברת לוקחת אותה יוצאת מהמערה ושוב יש ביידי בובה ולא את הבת שלי . שוב אני מתעצבנת היכן היא ושוב השוטרים אורמים לי כי אין דבר במערה אך אני נכנסת ושוב אני רואה את הבת שלי בכלוב יחד עם עוד ילדים שרוהיים ברצפה מתחתם יש משהו כימיקלי והילדים לא מדברים רק מזיעים ולקחת את הילדה לאחר מאבק מול הערבים ויצאתי מין המערה ואז התעוררתי ..