Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים עבודה

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שהלכתי לראיון עבודה ליד פסי רכבת

חלמתי שהלכתי לראיון עבודה ליד פסי רכבת שעברו בה רכבות עם אנשים עם פנים של צבא, והוא ואמר לי את זה לאחר הראיון: אתה מאופק בהתחלה, וזה משתפר בהמשך כתבתי על דף בסוף החלום

החבר הקודם שלי ועל המצח שלו יש

החבר הקודם שלי ועל המצח שלו יש כתם לידה והוא מגיע למקום עבודה שלי עם ההורים שלו שגם להם יש כתם לידה. ואבא שלו מת כבר