Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים עורב

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאני במיטה מנסה להעיף את העורב

חלמתי שאני במיטה מנסה להעיף את העורב מהחלון והוא עף ואז מגיעה היונה ואני מנסה להעיף אותה כמה פעמים אבל היא תמיד חוזרת אבל פעם האחרונה אמרתי ליונה תעופי מפה אני יהרוג אותך היא אמרה לי מה תעשי לי ומנסה להעיף אותה שוב היא אומרת לי מה תעשי לי תהרגי אותי אמרתי לה אני ארצח אותך

חלמתי שעורב תוקף אותי אני נלחמת איתו

חלמתי שעורב תוקף אותי אני נלחמת איתו ורואה מהצד שמישהו וצוחק עליי .אחרי זה אני בועטת בעורב כל הנוצות שלו נפלו והוא עדיין נישאר חי וממשיך לתקוף אותי .

חלמתי שעורב תוקף אותי אני נלחמת איתו

חלמתי שעורב תוקף אותי אני נלחמת איתו ורואה מהצד שמעסיק שלי ועוד עובד צוחקים עליי .אחרי זה אני בועטת בעורב כל הנוצות שלו נפלו והוא לא מת עדיין נישאר חי וממשיך לתקוף אותי .

חלמתי שעורב תוקף אותי אני נלחמת איתו

חלמתי שעורב תוקף אותי אני נלחמת איתו ורואה מהצד שתיי גברים צוחקים עליי .אחרי זה אני בועטת בעורב כל הנוצות שלו נפלו ועדיין ממשיך לתקוף אותי .

חלמתי עלחלמתי על קן של יונים והיו

חלמתי עלחלמתי על קן של יונים והיו בו גוזלים גוזל אחד נכנס אליי הביתה ואני שומרת עליו ובאה להקה של עורבים שחורים ומהחלון אני רואה שהם אכלו את כל הגןזלים ואני שמרתי על אחד בבית