Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים עף באויר

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


בתנועות מתונות של שחיית חתירה, מתרומם, עף

בתנועות מתונות של שחיית חתירה, מתרומם, עף באויר. גומא מרחקים, לא ממש ארוכים... מביט למטה רואה אותו, ניצב על רמה גבוהה מוריקה. אחי. הוא בריא, ללא שמץ מחלה. אני עומד מולו, כל כך יפה אחי... עיניו טובות, לובש אפודה בצבע בז' מדבר אלי, ללא קול, אומר,"מעופך, השתמש בו רק כשאין לך ברירה". התעוררתי, שמחתי לפגוש את אחי...

ביקור שבעה אצל אנשים שאני לא מכירה

ביקור שבעה אצל אנשים שאני לא מכירה נתינת בגדים לחברה שהיתה שם עםרגליים שבורות במקביל נחש שעף באויר ונכנס לכלי רכב מישהו אחר תפס והרג אותו

אני עף באויר עם חברים ואז יש

אני עף באויר עם חברים ואז יש מסיבת יום הולדת ולי לא באים לחגוג אלא למי שעושה איתי יום הולדת ואני הולך לבד ברחובות בוכה וכואב ואז אני פוגש שתי חברים ויושב איתם ומציעים לי לחזור למסיבה אבל אני הולך ויושב עם שני החברים לבד.

אני עף באויר עם חברים ואז יש

אני עף באויר עם חברים ואז יש מסיבת יום הולדת ולי לא באים לחגוג אלא למי שעושה איתי יום הולדת ואני הולך לבד ברחובות ובוכה וכואב ואז אני פוגש שתי חברים ויושב איתם ומציעים לי לחזור למסיבה אבל אני הולך ויושב עם שני החברים לבד.