Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים של בעלי

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


אני הלכתי לדודים מצד בעלי אישה ויש

אני הלכתי לדודים מצד בעלי אישה ויש ילדה והאישה אומרת לי שהיא האישה של בעלי ואז היא הייתה נמצאת בבית של חמותי ואני כעסתי החמך שלי היה מדבר ויושב עם אח שלו וגם הייתה אישה והאישה הייתה בבית של חמותי ואני כעסתי ואז בעלי בא ואמר לי שהאישה הזאת לא אשתו ובעלי אמר שהוא מביא את אחות שלה והיא נעלמה והילדים שלה נשארו