Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים של חברה

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


חלמתי שאני בבית קברות עם הבת שלי

חלמתי שאני בבית קברות עם הבת שלי וחברה שלה ועל הקבר של חברה שלי ההיו נרות שדלקו בתוך ערמת קש ואמרתי מה הנרות עוד דולקים ואז חברת של בתי חיבתה את הנרות ומתוך הקש יצאה יד שהדליקה את הנרות והקש התלקח