Understand My Dreams Logo

חלומות אחרונים מכילים תיק

תפריט

החלומות הכי ניצפים

אוסף חלומות - חיפוש חלומות

חלומות שהוזנו לתוך מאגר החלומות - ניתן לחפש חלומות המכילים סמלים שונים ולקרוא את פתרון החלום


אמא שלי זכרונה לברכה באה עם אוטו

אמא שלי זכרונה לברכה באה עם אוטו והסיעה אותי ולא היה לה בחיים רישיון שאלה אותי איפה התיק שלי לוודא שלא שכחתי היה כביש מכוניות

אמא שלי זכרונה לברכה באה עם אוטו

אמא שלי זכרונה לברכה באה עם אוטו והסיעה אותי ולא היה לה בחיים רישיון שאלה אותי איפה התיק שלי לוודא שלא שכחתי הסברתי לאימי איך לנהוג והיא אמרה שקשה לנהוג אמרה שהיא עובדת בכיכר המדינה

אמא שלי זכרונה לברכה באה עם אוטו

אמא שלי זכרונה לברכה באה עם אוטו והסיעה אותי ולא היה לה בחיים רישיון שאלה אותי איפה התיק שלי לוודא שלא שכחתי הסברתי לאימי איך לנהוג והיא אמרה שקשה לנהוג

הורי המתים באו אלי כאילו זה ביתם

הורי המתים באו אלי כאילו זה ביתם , בליווי עוד אנשים חלקם בני משפחה שלהם, חלקם זרים , עם מטען גדול של תיקים ומזוודות , היו גם אורחים לא יהודים עם גלוני שמן זית ואשכולות ענבים , נשארו ללו בבית .